Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1372 posty 1049 komentarzy

KL WARSCHAU – PAMIĘTAMY!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jak co miesiąc 9 grudnia 2020 roku, została odprawiona msza w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika na Woli przy ul. Bema 73/78 . Modlono się za 200 tys. Polaków pomordowanych w Niemieckim obozie zagłady KL WARSCHAU w latach 1942-1944.

 

Po mszy uczestnicy miesięcznicy przed kościołem dowiedzieli się o śmierci 13.11.2020 r. Pana Andrzeja Postka pochowanego na Wólce Węglowej (kwatera S3 96 16), który był oddany sprawie KL WARSCHAU i sędzi Marii Trzcińskiej, prowadził na facebooku stronę obozu. Również dowiedzieliśmy się o śmierci Pani Major Lidii Markiewicz-Ziental ps. „Lidka sanitariuszki, najmłodszego żołnierza Armii Krajowej „Zośka”. Brała udział w ciężkich walkach na Woli w natarciu na Gęsiówkę.

Wysłuchano też rozmowy telefonicznej z prof. Włodzimierzem Bojarskim, który pracuje nadnowąbroszurą o obozie.

 

Link do filmu z kolejnej miesięcznicy KL WARSCHAU – PAMIĘTAMY!:

https://www.youtube.com/watch?v=pN1euAnqJM4&feature=youtu.be

 

 

Polacy znów dostali nożem w plecy!

Narodowy Bank Polski 8 grudnia 220 r. wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł. O nakładzie 11 tysięcy sztuk „Ofiarom obozu KL WARSCHAU”. Przy okazji wydrukowano kłamliwą ulotkę, której autorem jest Władysław Kopka. Ulotka i moneta mają  dalej zakłamywać prawdę o Niemieckim obozie zagłady dla Polaków w Warszawie, który  został założony przez Niemców na podstawie trzech rozkazów Himlera: z 9.10.1942, 16.02.1943 oraz 11.06.1943 r.  Działał przez dwa lata 1942-1944 w okresie między główna likwidacją Getta a Powstaniem Warszawskim i nie była to tylko Gęsiówka, a obóz był kompleksem złożonym z pięciu lagrów zlokalizowanych w trzech dzielnicach Warszawy. To był obóz dla Polaków, a nie dla Żydów jak i Polaków.  Perfidnym kłamstwem jest szacowanie liczby ofiar na 20 tys.  Prawdą jest, że w obozie wymordowano 200 tys. osób. Przyjęto kierunek stopniowego wyciszania KL Warschau, aż do całkowitego zanegowania jego istnienia. Ofiary tego obozu ok. 100 tys. osób wliczono do strat Powstania Warszawskiego, a drugie 100 tys. połączono z gettem.

 

Treść kłamliwej ulotki.

Konzentrationslager Warschau powstał w sercu stolicy Polski w latach krwawej okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Ofiarami KL Warschau byli zarówno żydowscy więźniowie przywiezieni z KL Auschwitz-Birkenau, jak i Polacy, głównie warszawiacy - mordowani podczas masowych egzekucji w latach 1943-1944. Obóz zajmował rozległy obszar w centrum miasta, który potocznie określano mianem Gęsiówki. Nazwa pochodziła od najstarszej części obozu znajdującego się w dawnych koszarach wojskowych położonych przy ul. Gęsiej w Warszawie, przemianowanej po wojnie na ul. Mordechaja Anielewicza, jednego z przywódców powstania żydowskiego w getcie warszawskim w 1943 r. Zwłoki zamordowanych palono w krematorium i na dziedzińcach KL Warschau (Gęsiówki). Ramy czasowe funkcjonowania obozu wyznaczają dwa warszawskie zrywy powstańcze. W lipcu 1943 r., po upadku powstania w getcie warszawskim, zaczęła się historia KL Warschau. Z początkiem Powstania Warszawskiego związany jest natomiast zwycięski atak żołnierzy Armii Krajowej na ufortyfikowany obóz i jego wyzwolenie w dniu 5 sierpnia 1944 r.

Podstawowym celem założonego przez nazistów obozu koncentracyjnego była grabież mienia i zabudowy miejskiej pozostałej po byłym getcie warszawskim. Potem pojawił się cel eksterminacji mieszkańców Warszawy. Ciała rozstrzelanych ludzi zbierano więc z ulic i przewożono do Gęsiówki. Wykorzystano w tym celu złożone z żydowskich więźniów obozu "komanda śmierci". Na terenie samej Gęsiówki zabijano także więźniów politycznych z pobliskiego więzienia gestapo Pawiaka. Liczbę ofiar KL Warschau i egzekucji ulicznych w Warszawie w latach 1943-1944 szacuje się na mniej więcej 20 tysięcy osób. W większości są to straty anonimowe.

Na awersie monety widzimy murowane baraki wraz z murem obozu koncentracyjnego, uwiecznione na powstańczych fotografiach z 5 sierpnia 1944 r. Na rewersie monety natomiast widzimy ich zarys. Przerwany drut kolczasty oraz symbol Polski Walczącej dobrze oddają emocje towarzyszące wyzwoleniu Gęsiówki przez powstańców w sierpniu 1944 r. Był to heroiczny bój o wolność i godność uwięzionych w tym obozie więźniów żydowskich i polskich, ubranych w obozowe pasiaki z naszytymi na nich numerami. Element pasiaka został przedstawiony na monecie.

Źródło ulotki; https://biznes.interia.pl/waluty/aktualnosci/news-nowa-moneta-kolekcjonerska-nbp-ofiarom-obozu-kl-warschau,nId,4860540

 

KOMENTARZE

 • @
  Obóz zagłady KL Warschau funkcjonował i został założony przez Niemców na podstawie trzech rozkazów Himlera: z 9.10.1942, 16.02.1943 oraz 11.06.1943 r.  Działał dwa lata, w okresie między główną likwidacją Getta Warszawskiego jesienią 1942 r. a Powstaniem Warszawskim. KL Warschau był kompleksem złożonym z pięciu lagrów, zlokalizowanych w trzech dzielnicach Warszawy. Jeden z nich położony był na Kole, kolejne dwa w Warszawie Zachodniej w okolicy dworca kolejowego (między ul. Mszczonowską, Armatnią i Bema oraz przy ul. Skalmierzyckiej) i wreszcie czwarty oraz piąty lagier położony był na terenie zlikwidowanego getta (jeden między ul. Zamenhofa, Okopową, Ostrowską i Wołyńską wzdłuż Gęsiej, zaś drugi przy ul. Bonifraterskiej).

  Poza tym w skład kompleksu obozowego wchodziły: dawne więzienia wojskowe przy ul. Gęsiej róg Zamenhofa, wiezienie Pawiak przy ul. Dzielnej włączone do KL Warschau rozkazem Himmlera z 11.07.1943 r. oraz podobóz dla Żydów usytuowany pomiędzy ul. Nowolipie i Nowolipki. Przebywali w nim cudzoziemcy przywiezieni przez Główny Urząd gospodarki i Administracji SS jako siła robocza do rozbiórki zburzonego getta oraz do budowy obozu. Byli to Żydzi, Grecy, Węgrzy, Rumuni i Włosi, pochodzący z innych obozów koncentracyjnych.

  Wszystkie lagry połączone były między sobą wewnętrzna obwodnicą kolejową, włączona do torów ogólnych na odcinku Warszawa zachodnia – Warszawa Gdańska. Wszystkie lagry tworzyły zwarty kompleks podległy jednemu kierownictwu, jaki zajmował obszar ok. 120 hektarów. Znajdowało się w nim 111 baraków, w których łącznie mogło się jednorazowo pomieścić 40 tysięcy więźniów. Była to pojemność jednorazowa, przez którą przechodziły kolejno całe transporty mieszkańców Warszawy i okolic, z łapanek, obław i aresztowań, przez pełny okres 2 lat funkcjonowania obozu.

  W czerwcu 1939 r. „wódz” niemiecki Adolf Hitler zaakceptował Plan Pabsta, całkowitego zniszczenia Warszawy i wymordowania jej ludności. Na odprawie wojennej na tydzień przed atakiem na Polskę powiedział: Wydałem rozkazy (…) zabijania bez litości i bez pardonu wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci – polskiej rasy i języka. Temu celowi miał służyć założony w Warszawie przez Niemców obóz zagłady – KL Warschau.

  Ludobójczy plan wymagał do swojej realizacji rozwiązań systemowych – urządzeń masowej zagłady i całej zbrodniczej infrastruktury. KL Warschau takie urządzenia posiadał. Były nimi komory gazowe i krematoria. Komory gazowe urządzili hitlerowcy już jesienią 1942 r. w zaadoptowanym na ten cel tunelu (w rzeczywistości był to dwupasmowy przepust pod torowiskiem) w ciągu ul. Bema przy dworcu Warszawa zachodnia. W komorach gazowych istniały warunki do zabijania po kilkaset osób jednorazowo. Dla spalania zwłok zamordowanych pobudowano krematoria na terenie lagrów w byłym getcie.

  Policja niemiecka przeprowadzała na mieście łapanki ludzi do obozów. Tu po krótszym, lub dłuższym pobycie kierowano transporty na egzekucje. Mordów dokonywali esesmani obozowi wspólnie z esesmanami formacji policyjnych pozostających w strukturze dowódcy SS i policji. Zwłoki zamordowanych spalało specjalne obozowe SS-Leichen-verbrennungskommando,nadzorowane bądź przez esesmanów z obozu, bądź przez esesmanów policyjnych z batalionu III/SS-Polizei Regiment 23.

  Mordy w tunelu przy dworcu Warszawa Zachodnia dokonywane były jeszcze w czasie Powstania Warszawskiego – do 8.08. 1944 r., kiedy to wskutek interwencji Rządu Polskiego w Londynie przybyła komisja Międzynarodowa Czerwonego Krzyża i odtąd mordów w tunelu zaprzestano.

  Więźniów KL Warschau rozstrzeliwano również masowo w lagrze na Kole,na terenie lagru w byłym getcie oraz na ulicach Warszawy. W głębi lasku na Kole znajdował się obiekt w kształcie dużej litery „T” i towarzyszyły mu budynki. Był to „obiekt śmierci”, do którego wewnętrznymi ścieżkami leśnymi doprowadzano „polskich niewolników” z lagru, a niekiedy osoby wprost a miasta i w tym obiekcie ich likwidowano.

  Na terenie byłego getta przy ul. Bonifraterskiej odbywały się codzienne masowe egzekucje Polaków. W b. getcie było krematorium przy ul. Gęsiej26 do spalania ok. 200 zwłok w ciągu doby oraz krematorium zaadoptowane w pomieszczeniach pożydowskiej fabryki przy ul. smoczej na kilkaset zwłok i krematorium z jedno paleniskowym piecem wewnątrz gmachu dawnego więzienia wojskowego. Ponadto działały spalarnie zwłok na otwartym powietrzu, były to stosy układane z drewna i polewane benzyną, na które wrzucano zwłoki i je palono. Stałe spalarnie zwłok znajdowały się w miejscach stałych rozstrzeliwań w podwórcach posesji: Nowolipki 25/31 oraz boisko „Skry” przy ul. Okopowej, naprzeciwko obozu (ul. Pawiej i Gęsiej, dziś ul. Dzielnej i Anielewicza).

  Jak co miesiąc 9października2019 r. po mszy św. w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika przy ul. Bema 73/78 na Woli, przeszła Pielgrzymka Pamięci 200 tys. Polaków pomordowanych w Niemieckim obozie zagłady dla Polaków KL Warschau.
 • Przepraszam za pomyłkę w ocenie
  A cofnąć już nie ma możliwości
  Ten temat powinien być na scenie
  Chyba komuś brakło wrażliwości
  Pozdrawiam
  Szczęść Boze
 • @JAM.M 16:44:58
  Ten temat najczęściej tak kończy.
 • To był obóz dlaPolaków, a nie dlaŻydów jak i Polaków."
  -----------------
  Prawda zabija tych - co to ich ojcem jest diabeł - więc nie dziwmy się, że w kraju okupowanych przez tych - co to... i tak dalej - nie ma miejsca na prawdę.
  Wniosek?
  W KL Auschwitz-Birkenau Nr 1 - też byli tylko Polacy - co nie przeszkodziło w zawłaszczeniu całego obozu przez tych - co to... - i tak dalej.
 • @ewinia 21:19:13
  Widocznie kłuje Prawda kogoś w oczy
  Oby biedak przez to w nocy nie moczył
  Pozdrawiam
  Szczęść Boże

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031